Skip links

Nhà cung cấp nguyên liệu

Nguồn nguyên liệu từ canh tác bền vững

Chúng tôi được làm việc trực tiếp với các các nông trại trồng cà phê bền vững tại vùng đất Buôn Ma Thuột, Cầu Đất (Lâm Đồng) để tìm nguồn cung ứng chất lượng và đồng thời cũng tìm được nguồn cung ứng lâu dài với hạt cà phê có chất lượng tốt. Cà phê được canh tác theo phương pháp tiên tiến, giúp mang lại chất lượng hạt cà phê tốt, bảo vệ môi trường, mang lại giá trị tốt đẹp hơn cho người trồng cà phê, đồng thời giúp chất lượng rang xay tươi ngon hơn cho khách hàng.